Women doing yoga.

โยคะ ถือว่าเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งไม่ว่าใครทั้งหญิง หรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ กำลังไห้ความนิยมเป็นอย่างมาก ภายใต้สังคมที่รีบร้อนเร่งเร้า โยคะ จะช่วยทำให้จิตเราเย็นลงได้และยังช่วยรักษาโรคได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ไข้หวัด หรือ ว่าโรคอื่นๆ แต่จะเป็นอย่างไปได้อย่างไรเรามาทำความเข้าใจ

  1. เล่น โยคะ รักษาโรคภายใน

อย่าลืมว่าโยคะ คือการออกกำลังกายที่ต้องรักษาสมดุล ทั้งการเคลื่อนไหว และลดหายใจเป็นหลัก จึงยังมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะต่าง ๆ ฉะนั้นไม่แปลกที่โยคะจะสามารถรักษาโรค ไข้หวัด ความดันโลหิตสูงเบาหวานหลอดลมอักเสบหอบหืดรอบเดือนมาไม่ปกติกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือแม้กระทั่งท้องผูกโยคะมีการฝึกหายใจเป็นหลักเมื่อผู้ฝึกสามารถหายใจได้ยาวและลึกขึ้นกว่าเดิม การหายใจช้า ๆ และลึก จะช่วยเสริมสร้างการไหลเวียนของเลือดที่ดี เมื่อเลือดดีส่วนต่างก็จะได้รับการหล่อเลี้ยงสารอาหารที่ดี และยังสามารรถระงับความรุนแรงของความโกรธให้ทุเลาลงได้

  1. เล่น โยคะ รักษาโรคภายนอก

โยคะคือการออกกำลังกายเพื่อให้รายกายสามารถปฏิบัติตามความต้องการของผู้ฝึกเป็นหลักการเคลื่อนที่ถูกต้อง ช้าๆ และสามารถควบคุมได้อย่างแท้จริง จึงสามารถช่วยลดอาการปวดคอปวดเอวปวดหลัง รักษาอาการปวดข้อต่อ กล้ามเนื้อ สะโพก หรือกระตูกส่วนต่างๆทั่วทั้งร่างกายได้

แต่โยคะจำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ทั้งทางด้านจิตใจและสมรรถนะของร่างกาย ฉะนั้นเราจึงมีความอดทนค่อยๆเป็นค่อยๆไป หมั่นฝึกซ้อมอยู่สม่ำเสมอ อาการเจ็บป่วยหรือโรคร่างต่างๆก็จะสามารถทุเบาลงไปได้  และเมื่อร่างกายแข็งแรง ไข้หวัด ก็ไม่ถามหา ดังนั้น โยคะจึงช่วยรักษาโรคร้ายได้จริง